Communication and Notification of Personal Data Breaches Pursuant to the General Data Protection Regulation

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 9. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 709 kB

Jakub Morávek

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 3 • strany 77-91 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper focuses primarily on the communication and notification of personal data breaches pursuant to the General Data Protection Regulation. The author discusses the issue in the context of the nemo tenetur principle and the related constitutional aspects.

Key Words: Labour Law; Personal Data Protection; Data Breach; General Data Protection Regulation; nemo tenetur Principle; the Czech Republic.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/03/SEI-2019-03-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. Communication and Notification of Personal Data Breaches Pursuant to the General Data Protection Regulation. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 3, s. 77-91 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-03/communication-and-notification-of-personal-data-breaches-pursuant-to-the-general-data-protection-regulation/.