Ineffectiveness of the Payment of Debt under the Polish Law

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 9. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 650 kB

Rafał Adamus

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 3 • strany 19-34 • ISSN 1339-5467

Abstract: The aim of the presented study is to answer the following question: whether – according to the Polish law which is not lex concursus in the case – the payment of debt if other required legal conditions are fulfilled may be ineffective?

Key Words: Bankruptcy Law; Bankruptcy Law Act; Civil Code; Ineffectiveness; Bankruptcy; Payment; Debtor; Creditor; Poland.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/03/SEI-2019-03-Studies-Adamus-Rafal.pdf

Bibliografická citácia

ADAMUS, R. Ineffectiveness of the Payment of Debt under the Polish Law. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 3, s. 19-34 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-03/ineffectiveness-of-the-payment-of-debt-under-the-polish-law/.