Problematika evidence pracovní doby akademických pracovníků podle nových právních podmínek

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 663 kB

Milan Hrdý

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 1 • strany 61-77 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Problematika evidence pracovní doby akademických pracovníků je záležitost velice komplikovaná, vyžadující hlubší právní analýzu. Novela Zákona o vysokých školách legalizuje předchozí stav, kdy část svých povinností akademický pracovník vykonával mimo pracoviště příslušné vysoké školy, tj. svého zaměstnavatele. Rozdělení pracovní doby akademického pracovníka na dobu, kdy vykonává především pedagogickou činnost a činnost s pedagogickou činností související na pracovišti zaměstnavatele, a na dobu, kdy vykonává vědeckou a další tvůrčí činnost, kterou si sám rozvrhuje na místě, které si sám zvolí, je rozhodně správná cesta. Nicméně, tyto změny musí být plně v souladu s platným zněním Zákoníku práce. Problematickou oblastí jsou výkon práce akademického pracovníka mimo pracoviště zaměstnavatele a otázky délky pracovní doby, přestávek v práci i mezi jednotlivými směnami, výkon noční práce a práce v sobotu a v neděli i otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Klíčová slova: Pracovní právo; Zákoník práce; vysokoškolští zaměstnanci; právní podmínky; pracovní doba; evidence; přestávky v práci; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; problémy; Česká republika.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/61-77

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/01/SEI-2020-01-Studies-Hrdy-Milan.pdf

Bibliografická citácia

HRDÝ, M. Problematika evidence pracovní doby akademických pracovníků podle nových právních podmínek. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 1, s. 61-77 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/61-77.