Ústavní zákaz protahování promlčení odpovědnosti zaměstnavatele za přestupek

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 636 kB

Martin Štefko

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 2 • strany 19-31 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Reforma českého přestupkového práva částečně přitvrdila, když, mimo jiné, upravila přerušení promlčecích lhůt pro zánik odpovědnosti. Správní orgány novou úpravu počaly aplikovat i na zánik odpovědnosti osob, které byly stíhány za přestupky spáchané před účinností této přísnější úpravy. Na tyto obviněné se tak použil zákon přísnější, který nabyl účinnosti až po dokonání stíhaných skutků. Správní orgány usuzovaly, že úprava přerušení běhu promlčecích lhůt nespadá do ústavního zákazu retroaktivity, přičemž jejich postup měl částečně oporu v zákoně i v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Ten ovšem svůj dosavadní přístup přehodnotil a poprvé judikoval, že zákaz aplikace přísnějšího zákona v sobě zahrnuje též zákaz zpřísnit podmínky pro zánik odpovědnosti pachatelů přestupků.

Klíčová slova: Správní právo; správní přestupek; pravá retroaktivita; nepravá retroaktivita; efekt pravé retroaktivity; odpovědnost; omezení odpovědnosti; promlčecí lhůta; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1060-6682

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/19-31

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/02/SEI-2020-02-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Ústavní zákaz protahování promlčení odpovědnosti zaměstnavatele za přestupek. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 2, s. 19-31 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/19-31.