Diskriminace žen v politickém životě: O protiústavnosti vyrovnávacích opatření v durynském volebním zákonu

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 9. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 645 kB

Lenka Scheu

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 3 • strany 118-130 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se zabývá změnou durynské volební legislativy, jež zavedla povinné tzv. zipování na kandidátních listinách do zemských voleb. Paritní zákon měl vliv na obsazování kandidátů na kandidátní listiny a na svobodné a rovné volby. Tento způsob podpory zvýšení účasti žen na veřejném životě byl Durynským ústavním soudem prohlášen za protiústavní.

Klíčová slova: Ústavní právo; volební zákon; ústavnost; diskriminace; kandidátní listiny; Durynsko; Spolková republika Německo.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9375-2604

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/118-130

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Scheu-Lenka.pdf

Bibliografická citácia

SCHEU, L. Diskriminace žen v politickém životě: O protiústavnosti vyrovnávacích opatření v durynském volebním zákonu. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 3, s. 118-130 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/118-130.