Džildžov, Aleko a Maria Nejkova: Služby verejnej správy. Sofia: Avangard Prima, 2018. 290 s. ISBN 978-619-160-945-1

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 709 kB

Soňa Košičiarová

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 3 • strany 147-159 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Recenzia publikácie Джилджов, Алеко и Мария Нейкова: Административно обслужване [Džildžov, Aleko a Maria Nejkova: Služby verejnej správy].

Kľúčové slová: Recenzia; odborná publikácia; správne právo; verejná správa; služby verejnej správy; Bulharsko.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/147-159

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Reviews-Kosiciarova-Sona.pdf

Bibliografická citácia

KOŠIČIAROVÁ, S. Джилджов, Алеко и Мария Нейкова: Административно обслужване. София: Авангард Прима, 2018. 290 c. ISBN 978-619-160-945-1 [Džildžov, Aleko a Maria Nejkova: Služby verejnej správy. Sofia: Avangard Prima, 2018. 290 s. ISBN 978-619-160-945-1]. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 3, s. 147-159 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/147-159.