Povídání o českém pracovním právu v době koronaviru

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 9. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 780 kB

Jakub Morávek

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 3 • strany 93-117 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se primárně zaměřuje na reflexi pandemie koronaviru v právní úpravě pracovněprávních vztahů v České republice. Autor pojednává zejména o státní podpoře pro zaměstnavatele. Příspěvek analyzuje právní stav platný ke dni 9. srpna 2020.

Klíčová slova: Pracovní právo; Zákoník práce; koronavirus; zaměstnavatelé; zaměstnanci; podpora zaměstnavatelů; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4261-0432

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/93-117

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. Povídání o českém pracovním právu v době koronaviru. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 3, s. 93-117 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/93-117.