Koronakríza a jej dopad na kriminalitu v Slovenskej republike

Miroslava Vráblová

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 872 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 1 • strany 91-106 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá dopadom pandémie koronavírusu na kriminalitu v Slovenskej republike. Reštrikčné opatrenia uplatňované v čase koronakrízy výrazne zasiahli do každodenného života občanov. Zmena životného štýlu, zníženie mobility občanov ovplyvnili aj mieru kriminality. V prvej fáze koronakrízy sme zaznamenali nárast majetkovej kriminality (+0,6 %), najmä krádeží vlámaním do obchodov, skladov, škôl, víkendových chát, a ďalej nárast násilnej kriminality (+0,8 %), najmä domáceho násilia, nebezpečného vyhrážania, násilia na verejných činiteľoch a samovrážd. V druhej fáze koronakrízy došlo k nárastu mravnostnej kriminality (+9,7 %), osobitne sexuálneho zneužívania a výroby, rozširovania a prechovávania detskej pornografie. Na strane druhej bol počas koronakrízy zaznamenaný pokles krádeží vlámaním do domov a bytov, vrážd, lúpeží, dopravných nehôd. Páchanie kriminality v čase pandémie koronavírusu sa zmenilo. Zmenili sa štruktúra kriminality a spôsoby páchania kriminality.

Kľúčové slová: Trestné právo; koronakríza; pandémia Covid-19; kriminalita; reštrikčné opatrenia; krádež; lúpež; domáce násilie; podvod; drogová kriminalita; sexuálne zneužívanie; analýza; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-0005-6592

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/91-106

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Vrablova-Miroslava.pdf

Bibliografická citácia

VRÁBLOVÁ, M. Koronakríza a jej dopad na kriminalitu v Slovenskej republike. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 1, s. 91-106 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/91-106.