Ochrana oznamovatelů v právním řádu České republiky v kontextu směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (2019/1937)

Jakub Morávek – Jan Pichrt

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 715 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 1 • strany 38-55 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na ochranu oznamovatelů v právním řádu České republiky v kontextu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Konkrétně příspěvek pojednává o dřívějších a stávajících návrzích zákonné úpravy ochrany oznamovatelů.

Klíčová slova: Pracovní právo; whistleblowing; ochrana oznamovatelů; transpoziční legislativa; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4261-0432

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-1425-439X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/38-55

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/01/SEI-2021-01-Studies-Moravek-Jakub-Pichrt-Jan.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. a J. PICHRT. Ochrana oznamovatelů v právním řádu České republiky v kontextu směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (2019/1937). Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 1, s. 38-55 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/1/38-55.