Dílčí náměty ke zlepšení právní úpravy posuzování způsobilosti k práci

Lenka Scheu – Martin Štefko

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 9. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 676 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 3 • strany 19-36 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá lékařskými posudky pracovní způsobilosti zaměstnance. Ač je úprava posuzování způsobilosti k výkonu práce z legislativně-technického hlediska považována za zdařilou, v praxi působí velké problémy právě v oblasti posudkové péče, což dokládají zkušenosti a v menším rozsahu též judikatura. S odkazem na praxi lze konstatovat, že se vůbec neujala představa poskytovatele pracovnělékařských služeb jako odborné pomoci zaměstnavateli při zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zaměstnavatelé se oprávněně ptají, proč mají platit za lékařský posudek, který jim nedává žádnou právní jistotu. Zaměstnavatelé, naopak, chtějí platit za služby, které jim dávají solidní podklad pro další postup vůči zaměstnanci. Z analyzovaných předpisů je patrné, že problematika posuzování zdravotního stavu a lékařských posudků zůstává však v některých aspektech dosud mezerovitá, a to jak z hlediska povahy lékařského posudku, tak z hlediska akceptace nedostatku pracovních kapacit poskytovatelů pracovnělékařských služeb.

Klíčová slova: Pracovní právo; zdravotní způsobilost; lékařský posudek; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9375-2604

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1060-6682

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/19-36

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Studies-Scheu-Lenka-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

SCHEU, L. a M. ŠTEFKO. Dílčí náměty ke zlepšení právní úpravy posuzování způsobilosti k práci. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 3, s. 19-36 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/19-36.