Aspects of Properly-Functioning National Innovation System: The Case of Latvia

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2013-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2013
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1232 kB

Daina Šķiltere – Svetlana Jesiļevska

In: Societas et iurisprudentia • 2013 • ročník 1 • číslo 1 • strany 224-245 • ISSN 1339-5467

Abstract: Innovation support policies should take into consideration all particular qualities of national innovation system in the country, not being one-size-fits-all, in this case, the analysis of strengths and weaknesses of national innovation system is extremely important. Most valuable in this context are policies aiming to improve co-operation between the enterprises and institutions in the innovation system and to increase the innovative capacity of enterprises, in particular their ability to identify and absorb new technologies. Until now, little analysis on the Latvian innovation system was made. The study aims to analyze the Latvian national innovation system and to discuss aspects of properly-functioning Latvian national innovation system. This research allows the policy-makers to investigate the mismatch between policies and problems and to identify policy gaps.

Key Words: National Innovation System; Innovation Co-operation; Statistical Information; Financial System; Innovative Technology; Latvia.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2013/01/SEI-2013-01-Studies-Skiltere-Daina-Jesilevska-Svetlana.pdf

Bibliografická citácia

ŠĶILTERE, D. a S. JESIĻEVSKA. Aspects of Properly-Functioning National Innovation System: The Case of Latvia. Societas et iurisprudentia [online]. 2013, roč. 1, č. 1, s. 224-245 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2013-01/aspects-of-properly-functioning-national-innovation-system-the-case-of-latvia/.