Police Task of Agents for the Protection of Human Rights in Poland

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 636 kB

Jacek Dworzecki

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 19-27 • ISSN 1339-5467

Abstract: This paper presents the tasks entrusted to officers of the Polish police acting on behalf of the Chief of Police and Provincial Police Commanders, proxy functions for the protection of human rights. In addition, the text indicates the principal regulations which currently form the Polish police law and which discuss the issues in the area of respect for human rights and freedoms.

Key Words: Human Rights; Proxy for Human Rights; the Polish Police; Poland.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Dworzecki-Jacek.pdf

Bibliografická citácia

DWORZECKI, J. Police Task of Agents for the Protection of Human Rights in Poland. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 19-27 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/police-task-of-agents-for-the-protection-of-human-rights-in-poland/.