Prolegomena kanonického práva – charismata a jejich institucionalizace v prvotní církvi

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 732 kB

Stanislav Přibyl

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 1 • strany 28-49 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Předložená studie se zaměřuje na klíčovou problematiku kanonického práva – charismat a jejich institucionalizace v prvotní církvi. Autor věnuje primární pozornost následujícím otázkám: Glosolálie, Prorokování, Učitelé, Uzdravování, Představení církve, Stabilizace církevních struktur, a závěrem také otázce nejvyššího Pastýře.

Klíčová slova: Kanonické právo; Prolegomena; charismata a jejich institucionalizace; prvotní církev; představení církve; stabilizace církevních struktur.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/01/SEI-2014-01-Studies-Pribyl-Stanislav.pdf

Bibliografická citácia

PŘIBYL, S. Prolegomena kanonického práva – charismata a jejich institucionalizace v prvotní církvi. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 1, s. 28-49 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-01/prolegomena-kanonickeho-prava-charismata-a-jejich-institucionalizace-v-prvotni-cirkvi/.