FORUM IURIS EUROPAEUM – vznik nového vedeckého časopisu pre právnu vedu v Slovenskej republike

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 541 kB

Adriana Švecová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 2 • strany 207-216 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Informácia o novom vedeckom časopise FORUM IURIS EUROPAEUM, určenom pre široké právnické a akademické fórum, ktorý vydáva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2013.

Kľúčové slová: Informácia; vedecký časopis; právne otázky; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/02/SEI-2014-02-Information-Svecova-Adriana.pdf

Bibliografická citácia

ŠVECOVÁ, A. FORUM IURIS EUROPAEUM – vznik nového vedeckého časopisu pre právnu vedu v Slovenskej republike. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 2, s. 207-216 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-02/forum-iuris-europaeum-vznik-noveho-vedeckeho-casopisu-pre-pravnu-vedu-v-slovenskej-republike/.