Hubenák, Ladislav: Lexikón právnych dejín Slovenska [Lexicon of the Slovak Law History]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 348 p. ISBN 978-80-8168-103-5

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 484 kB

Miriam Laclavíková – Štefan Siskovič

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 4 • strany 146-148 • ISSN 1339-5467

Abstract: Reviewing the publication Hubenák, Ladislav: Lexikón právnych dejín Slovenska [Lexicon of the Slovak Law History].

Key Words: Review; Lexicon; the Slovak Law History.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/04/SEI-2014-04-Reviews-Laclavikova-Miriam-Siskovic-Stefan.pdf

Bibliografická citácia

LACLAVÍKOVÁ, M. a Š. SISKOVIČ. Hubenák, Ladislav: Lexikón právnych dejín Slovenska [Lexicon of the Slovak Law History]. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 348 p. ISBN 978-80-8168-103-5. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 4, s. 146-148 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-04/hubenak-ladislav-lexikon-pravnych-dejin-slovenska-lexicon-of-the-slovak-law-history-bratislava-wolters-kluwer-2014-348-p-isbn-978-80-8168-103-5/.