Information on the European Legal Studies Program and the ERASMUS+ Mobility Program at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 993 kB

Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 4 • strany 149-155 • ISSN 1339-5467

Abstract: Information on the European Legal Studies Program and the ERASMUS+ Mobility Program at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Information; the European Legal Studies Program; ERASMUS+ Mobility Program; Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/04/SEI-2014-04-Information-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Information on the European Legal Studies Program and the ERASMUS+ Mobility Program at the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Slovakia. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 4, s. 149-155 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-04/information-on-the-european-legal-studies-program-and-the-erasmus-mobility-program-at-the-faculty-of-law-of-the-trnava-university-in-trnava-slovakia/.