Resocializačné ústavy a domovy pre maloleté osoby v Poľsku: Organizácia a náplň ich činnosti

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 1115 kB

Jacek Dworzecki

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 4 • strany 32-64 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Štúdia poskytuje informáciu o organizácii nápravných ústavov a domovov pre maloletých klientov. Autor uvádza pravidlá a postupy pre ich umiestňovanie do uvedených zariadení. Pozornosť je venovaná aj reedukačným aktivitám, t.j. výchovným a vzdelávacím činnostiam, ktoré vykonáva personál zariadení.

Kľúčové slová: Nápravné ústavy; domovy pre maloletých; organizácia a náplň činnosti; platná legislatíva; Poľsko.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/04/SEI-2014-04-Studies-Dworzecki-Jacek.pdf

Bibliografická citácia

DWORZECKI, J. Resocializačné ústavy a domovy pre maloleté osoby v Poľsku: Organizácia a náplň ich činnosti. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 4, s. 32-64 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-04/resocializacne-ustavy-a-domovy-pre-malolete-osoby-v-polsku-organizacia-a-napln-ich-cinnosti/.