Slovenské predsedníctvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 859 kB

Kristián Blaškovič

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 2 • strany 75-104 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „Bezpečnostná rada OSN“) je centrálnym orgánom systému kolektívnej bezpečnosti, ktorý je filozofickým protikladom systému rovnováhy moci. V porovnaní s Radou Spoločnosti národov môžeme vidieť niekoľko odlišností, predovšetkým však to, že Bezpečnostná rada OSN môže prijímať opatrenia záväzné pre všetky štáty sveta. Tento orgán má nielen bezprecedentné právomoci, ale čo je dôležitejšie, je to, že má k dispozícii rôzne sankcie, ktorými môže vynucovať medzinárodné právo. Bezpečnostná rada OSN je kolektívnym orgánom, ktorý má tak stálych, ako aj volených členov. Byť jej členom je nielen veľká prestíž, ale aj veľká zodpovednosť. Slovenská republika bola nestálym členom iba raz počas svojej krátkej histórie, vyslúžila si však chválu za úlohu, ktorú zohrala počas tohto dvojročného obdobia. Cieľom štúdie je predstaviť čitateľom najdôležitejšie momenty slovenského predsedníctva, ktorému je, nanešťastie, venovaná menšia pozornosť, ako by si zasluhovalo.

Kľúčové slová: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov; rezolúcie; sankcie; reforma bezpečnostného sektora; medzinárodné právo; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/02/SEI-2015-02-Studies-Blaskovic-Kristian.pdf

Bibliografická citácia

BLAŠKOVIČ, K. Slovenské predsedníctvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 2, s. 75-104 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-02/slovenske-predsednictvo-v-bezpecnostnej-rade-organizacie-spojenych-narodov/.