Report on the International Conference XII.  Luby Law Days: Damages as a Remedy in Private Law

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: informácia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 30. 9. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 906 kB

Daniela Hlobíková

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 3 • strany 220-226 • ISSN 1339-5467

Abstract: Report on XII. Dies Luby Iurisprudentiae – the International Scientific Conference of the Faculty of Law at the Trnava University in Trnava, Slovakia.

Key Words: Report; International Scientific Conference; Dies Luby Iurisprudentiae; Faculty of Law; Trnava University in Trnava; Slovakia.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/03/SEI-2015-03-Information-Hlobikova-Daniela.pdf

Bibliografická citácia

HLOBÍKOVÁ, D. Report on the International Conference XII.  Luby Law Days: Damages as a Remedy in Private Law. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 3, s. 220-226 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-03/report-on-the-international-conference-xii-luby-law-days-damages-as-a-remedy-in-private-law/.