Finančná autonómia obcí – mikroekonomické východiská

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 882 kB

Ladislav Poliak

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 1 • strany 122-138 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Finančná autonómia je dôležitým aspektom existencie územnej samosprávy. V príspevku je analyzovaná vzorka slovenských miest, pri ktorých sa uplatnila modifikovaná metodika kvantifikácie finančnej autonómie obcí. Na základe rovnakej metodiky sú analyzované vybrané európske krajiny. Z analýzy vyplýva, že finančná autonómia slovenských obcí po 1. januári 2005 klesala. Priemerná miera čistej finančnej autonómie analyzovanej vzorky v rokoch 2004 až 2012 dosiahla úroveň 0,154 5, závislosť od štátnych transferov a podielovej dane úroveň 0,661 0 a zadlženosť úroveň 0,053 4. V komparácii s vybranými zahraničnými krajinami dosahujú slovenské obce priemerné hodnoty.

Kľúčové slová: Finančná autonómia; fiškálna decentralizácia; miestna autonómia; miestne financie; miestne dane; mikroekonomický pohľad; obce; zadlženosť; podielové dane; transfery; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/01/SEI-2016-01-Studies-Poliak-Ladislav.pdf

Bibliografická citácia

POLIAK, L. Finančná autonómia obcí – mikroekonomické východiská. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 1, s. 122-138 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-01/financna-autonomia-obci-mikroekonomicke-vychodiska/.