Z Ria do Paríža – cesta ku globálnej dohode o ochrane klímy

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 812 kB

Peter Mosný

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 3 • strany 114-141 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Máloktorá téma zamestnáva vedcov, politikov, ekonómov, ekologických aktivistov, manažérov priemyselných podnikov a bežné obyvateľstvo po celom svete viac ako zmena klimatického systému Zeme, pretože súvisiace dopady môže pozorovať každý z nás vo svojom okolí – či už ako extrémne výkyvy počasia alebo ako zmeny v biodiverzite. Autor vo svojom príspevku analyzuje medzinárodné dohovory upravujúce oblasť ochrany klímy, ich vývoj a obsah. Osobitnú pozornosť venuje analýze vývoja medzinárodnoprávnej úpravy pred medzinárodnoprávnou kodifikáciou oblasti zmeny klímy. Na záver sa venuje i jednotlivým ustanoveniam Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody ako kľúčových prameňov medzinárodného práva verejného upravujúcich oblasť ochrany globálneho klimatického systému. Ich úspešná alebo neúspešná implementácia bude mať dopad na našu, nie až tak vzdialenú budúcnosť.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo verejné; Organizácia Spojených národov; klimatická zmena; globálne otepľovanie; skleníkové plyny; mitigácia; adaptácia; dopady; medzinárodné dohovory; záväzky; udržateľný rozvoj.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/03/SEI-2018-03-Studies-Mosny-Peter.pdf

Bibliografická citácia

MOSNÝ, P. Z Ria do Paríža – cesta ku globálnej dohode o ochrane klímy. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 3, s. 114-141 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-03/z-ria-do-pariza-cesta-ku-globalnej-dohode-o-ochrane-klimy/.