Vzťah práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 859 kB

Juraj Jankuv

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 4 • strany 37-75 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Obsahom štúdie je analýza vzťahu práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného v duchu zakladajúcich zmlúv Európskej únie, spojená s analýzou vybranej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v oblasti vzťahu medzinárodného práva verejného a práva Európskej únie. V rámci uvedených analýz bude možné osvetliť aj vzťah práva životného prostredia Európskej únie a medzinárodného práva životného prostredia ako špecifických, novo sa tvoriacich odvetví oboch systémov práva. Vzhľadom na existujúce interakcie medzi právom Európskej únie a medzinárodným právom verejným považujeme uvedené analýzy za vedecky užitočné, ktoré v závere štúdie umožnia identifikovať kľúčové prvky vzťahu oboch týchto odvetví práva, a tým napomôcť procesu ich bezproblémovej aplikácie v právnej praxi.

Kľúčové slová: Právo Európskej únie; medzinárodné právo verejné; právo životného prostredia Európskej únie; medzinárodné právo životného prostredia; vzťah práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného; Súdny dvor Európskej únie; Európska únia.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/04/SEI-2018-04-Studies-Jankuv-Juraj.pdf

Bibliografická citácia

JANKUV, J. Vzťah práva Európskej únie a medzinárodného práva verejného. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 4, s. 37-75 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-04/vztah-prava-europskej-unie-a-medzinarodneho-prava-verejneho/.