Arbitrabilita a pravomoc rozhodců v České republice

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 825 kB

Věra Sedloňová

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 2 • strany 108-138 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice právní úpravy arbitrability (přípustnosti rozhodčího řízení) v českém právu. V roce 1995 bylo umožněno rozhodčí řízení i v majetkových sporech fyzických osob a začalo být pro řešení těchto sporů často využíváno. Arbitrabilita se i díky judikatuře Nejvyššího soudu České republiky rozšiřovala. V roce 2016 bylo vyloučeno z rozhodčího řízení rozhodování spotřebitelských sporů. O pravomoci, tedy o možnosti spor projednat a rozhodnout, rozhodují sami rozhodci. Dojdou-li k závěru, že jejich pravomoc není dána, rozhodnou o tom usnesením. Nedostatek pravomoci rozhodců je důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem. Institut arbitrability a institut pravomoci rozhodců jsou různými právními instituty.

Klíčová slova: Arbitrabilita; rozhodčí řízení; pravomoc rozhodce; Česká republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/02/SEI-2019-02-Studies-Sedlonova-Vera.pdf

Bibliografická citácia

SEDLOŇOVÁ, V. Arbitrabilita a pravomoc rozhodců v České republice. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 2, s. 108-138 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-02/arbitrabilita-a-pravomoc-rozhodcu-v-ceske-republice/.