Legal Governance of Professional Athletics in the Czech Republic

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: angličtina
  • Publikované: 31. 12. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 589 kB

Jakub Morávek

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 4 • strany 54-62 • ISSN 1339-5467

Abstract: The paper focuses primarily on the legal status of a professional athlete in the legal order of the Czech Republic. The author describes possible statutes (employee, entrepreneur, professional soldier). Besides that, he also discusses the legal status of an athlete in the era of the socialism.

Key Words: Labour Law; Sports Law; Labour Code; Sports Act; Professional Athlete Status; the Czech Republic.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/04/SEI-2019-04-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. Legal Governance of Professional Athletics in the Czech Republic. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 4, s. 54-62 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-04/legal-governance-of-professional-athletics-in-the-czech-republic/.