Dovolené spôsoby použitia sily či hrozby silou v podmienkach súčasného medzinárodného práva

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 777 kB

Laura Bačová

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 1 • strany 109-132 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cieľom príspevku je poskytnúť čitateľom komplexný prehľad o súčasných výzvach, ktorým čelí oblasť medzinárodného práva verejného – právo použitia ozbrojenej sily či hrozby silou. „Novodobé vojny“ alebo, lepšie povedané, ozbrojené konflikty už nie sú súbojom medzi znepriatelenými štátmi, ale sú zložitou zmesou vnútroštátnych a medzinárodných prvkov, pričom sa odohrávajú v neohraničenom prostredí a zhŕňajú narastajúci počet štátnych a neštátnych aktérov. Súčasné ozbrojené strety sa odlišujú od konvenčných vojen hlavne svojím kontextom, úlohami štátnych a neštátnych aktérov, metódami, motívmi, cieľmi a ich obeťami. Narastajú obavy z nedostatočnej reakcie na moderné bezpečnostné hrozby a humanitárne katastrofy, ako napríklad v Rwande a Sýrii. Takéto obavy viedli k tomu, aby sa posúvali hranice dané legislatívou, v snahe vytvoriť aplikovateľnú normu oprávňujúcu k preventívnemu použitiu sily alebo jej použitiu s humanitárnym cieľom. Príspevok skúma koncepty humanitárnej intervencie a zodpovednosti za ochranu.

Kľúčové slová: Medzinárodné právo; medzinárodné právo verejné; právo ozbrojených konfliktov; dovolené spôsoby použitia sily či hrozby silou; Organizácia Spojených národov; Charta Organizácie Spojených národov; humanitárna intervencia; zodpovednosť za ochranu.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/109-132

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/01/SEI-2020-01-Studies-Bacova-Laura.pdf

Bibliografická citácia

BAČOVÁ, L. Dovolené spôsoby použitia sily či hrozby silou v podmienkach súčasného medzinárodného práva. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 1, s. 109-132 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/109-132.