Pojem pracovník na účely úpravy voľného pohybu pracovníkov Európskej únie

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 741 kB

Viktor Križan

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 1 • strany 78-97 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Práca môže byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu zamestnancom/pracovníkom, ako aj v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu samostatne zárobkovo činnou osobou poskytujúcou služby, a tak je potrebné odlišovať výkon práce pracovníkom od poskytovania služieb. Cieľom príspevku je identifikovať znaky charakterizujúce pracovníka na účely uplatňovania slobody voľného pohybu pracovníkov v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie. Autor prichádza k záveru, že pokiaľ ide o skutočnú a efektívnu činnosť, činnosť vykonávaná pracovníkom je charakterizovaná cez vzťah podriadenosti a vyplácania odmeny.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zmluva o fungovaní Európskej únie; pracovník; voľný pohyb; Súdny dvor Európskej únie; Levin; Unger; Bosman; Lawrie-Blum; Haralambidis; Petersen; Saint Prix; Európska únia.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/78-97

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/01/SEI-2020-01-Studies-Krizan-Viktor.pdf

Bibliografická citácia

KRIŽAN, V. Pojem pracovník na účely úpravy voľného pohybu pracovníkov Európskej únie. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 1, s. 78-97 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/1/78-97.