Specifika mezinárodní obchodní arbitráže v Ruské federaci s vhledem do problematiky předběžných opatření

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 801 kB

Václav Pravda

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 2 • strany 95-115 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek pojednává o specifickém právním prostředí Ruské federace ve vztahu k mezinárodní obchodní arbitráži, konkrétněji pak k vydávání předběžných opatření. Rusko je zemí, ve které české společnosti čile podnikají, přičemž z takových vztahů zákonitě vznikají spory, které se více či méně dotýkají ruského státního soudnictví. Vzhledem ke stávajícímu právnímu stavu se rozhodčí řízení interakci se státní mocí nemůže zcela vyhnout, leda v ideálních případech dobrovolného splnění rozhodčího nálezu při současném splnění dalších předpokladů. Podle autora je vždy přínosné se orientovat ve státním procesním prostředí místa konání rozhodčího řízení, popřípadě místa budoucího výkonu rozhodčího nálezu. V tomto duchu příspěvek shrnuje dosavadní stav právního poznání dané problematiky. Příspěvek se dále dotýká i dalších soudobých problémů v Rusku, respektive v regionu Společenství nezávislých států.

Klíčová slova: Mezinárodní právo soukromé; rozhodčí řízení; předběžné opatření; veřejný pořádek; uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů; partyzánská taktika; nouzový rozhodce; Ruská federace.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/95-115

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/02/SEI-2020-02-Studies-Pravda-Vaclav.pdf

Bibliografická citácia

PRAVDA, V. Specifika mezinárodní obchodní arbitráže v Ruské federaci s vhledem do problematiky předběžných opatření. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 2, s. 95-115 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/2/95-115.