Šavelková, Lívia, Jana Jetmarová a Tomáš Boukal, eds.: Původní obyvatelé a globalizace [Pôvodní obyvatelia a globalizácia]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021. 722 s. ISBN 978-80-7465-487-9

Peter Vyšný

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: recenzia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 636 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 2 • strany 93-100 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Recenzia vedeckej monografie Šavelková, Lívia, Jana Jetmarová a Tomáš Boukal, eds.: Původní obyvatelé a globalizace [Pôvodní obyvatelia a globalizácia].

Kľúčové slová: Recenzia; vedecká monografia; pôvodní obyvatelia; globalizácia.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-5132-1291

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/93-100

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SEI-2022-02-Reviews-Vysny-Peter.pdf

Bibliografická citácia

VYŠNÝ, P. Šavelková, Lívia, Jana Jetmarová a Tomáš Boukal, eds.: Původní obyvatelé a globalizace [Pôvodní obyvatelia a globalizácia]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021. 722 s. ISBN 978-80-7465-487-9. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 2, s. 93-100 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/93-100.