Výchova dítěte rodičem pro účely stanovení důchodového věku a zvýšení starobního důchodu

Gabriela Halířová

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 9. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 731 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 3 • strany 77-95 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se zabývá pojmem „výchova dítěte“ ze strany rodiče v důchodovém pojištění. Nejprve je věnována pozornost tomu, které osoby jsou považovány za rodiče vychovaného dítěte, poté je analyzováno splnění podmínky výchovy dítěte pro stanovení důchodového věku žen jako jedné z podmínek nároku na starobní důchod. Jednotlivé aspekty výchovy dítěte jsou přiblíženy na vybraných soudních rozhodnutích. Od roku 2023 hraje výchova dítěte rovněž roli při zvýšení starobního důchodu. V této souvislosti je poukázáno na rozpor v právní úpravě při posuzování dětí, které zemřely v nízkém věku. Jsou rozebrány důvody vzniku tohoto rozporu, poukázáno na nežádoucí dopady při stanovení důchodového věku žen a nastíněny možnosti řešení.

Klíčová slova: Právo sociálního zabezpečení; starobní důchod; výchova dítěte; osobní péče o dítě; rodič dítěte; převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů; dítě manžela; důchodový věk žen; zvýšení starobního důchodu; rozhodnutí soudů; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-2284-594X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/77-95

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/03/SEI-2022-03-Studies-Halirova-Gabriela.pdf

Bibliografická citácia

HALÍŘOVÁ, G. Výchova dítěte rodičem pro účely stanovení důchodového věku a zvýšení starobního důchodu. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 3, s. 77-95 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/3/77-95.