Odpovědnost vykonavatele veřejné funkce v nezávislém orgánu za nezákonné rozhodnutí, na příkladu Rady České televize

Martin Štefko

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2023-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2023
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 715 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2023 • ročník 11 • číslo 1 • strany 50-66 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vhodnost legislativní úpravy ochrany člena nezávislého správního orgánu vykonávajícího dohled veřejnosti nad určitou agendou či institucí pro případ, že rozhodne nezákonně či věcně nesprávně, a to z hlediska praktických problémů, které tato úprava vyvolává. Zjednodušeně řečeno, jde o to, kdo hlídá hlídače. Pokud se hlídač podílí na nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu, kdo jej požene k dosažení spravedlnosti? A je ochrana vykonavatele veřejné funkce dostatečná? Výzkum bude proveden na nezákonném rozhodnutí Rady České televize, které bylo předmětem soudního přezkumu ze strany českých správních soudů.

Klíčová slova: Pracovní právo; předmět pracovního práva; závislá práce; výkon veřejné funkce; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1060-6682

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/50-66

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2023/01/SEI-2023-01-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Odpovědnost vykonavatele veřejné funkce v nezávislém orgánu za nezákonné rozhodnutí, na příkladu Rady České televize. Societas et iurisprudentia [online]. 2023, roč. 11, č. 1, s. 50-66 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2023/11/1/50-66.