Riadenie výkonnosti a hodnotenie pracovného výkonu

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 719 kB

Iveta Posoldová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 3 • strany 163-174 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Personálne riadenie prešlo v posledných dvadsiatich až tridsiatich rokoch mnohými zmenami, preto je nevyhnutné posudzovať ho z historickej perspektívy. Keď sa odborná verejnosť začala venovať „ľudskej“ stránke v podnikateľskej sfére, väčšinou bolo jej snahou ohraničiť zásahy a problémy združiť do jedného pojmu „práca s kádrami“. V niektorých krajinách bola personálna práca definovaná ako „administratívne riadenie“. V úvodnej časti príspevku autorka približuje súčasné zmeny pohľadu na pracovnú silu v podnikoch, ako aj dôvody, prečo je potrebné pristupovať k zamestnancom ako ku kapitálu. V prvej časti venuje svoju pozornosť riadeniu ľudských zdrojov, v druhej časti príspevku analyzuje rolu manažéra v riadení ľudských zdrojov. V záverečnej časti vysvetľuje autorka, ako je chápaný na strane odbornej verejnosti rozdiel medzi výkonnosťou a výkonom.

Kľúčové slová: Zamestnanec; manažér; ľudské zdroje; výkon; výkonnosť; stratégia riadenia; stratégia podniku.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/03/SEI-2014-03-Studies-Posoldova-Iveta.pdf

Bibliografická citácia

POSOLDOVÁ, I. Riadenie výkonnosti a hodnotenie pracovného výkonu. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 3, s. 163-174 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-03/riadenie-vykonnosti-a-hodnotenie-pracovneho-vykonu/.