Řízení image města

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2014-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2014
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 772 kB

Soňa Harasimová

In: Societas et iurisprudentia • 2014 • ročník 2 • číslo 4 • strany 111-124 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Řízení image města patří mezi významné nástroje, které lze použít pro marketingovou komunikaci s obyvateli města. V dubnu až květnu 2014 autorka provedla empirické šetření týkající se vnímání image města a kraje v šesti městech Moravskoslezského kraje České republiky. Cílovou skupinou respondentů jsou obyvatelé vybraných měst. Cílem vědecké studie je analyzovat získaná data a určit pořadí zvolených oblastí, které obyvatelé považují za důležité pro bydlení v každém městě, včetně hodnocení image města a kraje. Dílčím cílem je vyhodnotit návrhy na změnu image města a kraje. Dále je možné určit, které z uvedených návrhů lze účinně včlenit do řízení image města a které návrhy se mohou stát součástí strategie rozvoje města a regionu.

Klíčová slova: Image města; image kraje; tvorba a řízení image; výzkum názorů; respondenti Moravskoslezského kraje; hodnocení image města a kraje; návrhy na změnu image města a kraje; Česká republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2014/04/SEI-2014-04-Studies-Harasimova-Sona.pdf

Bibliografická citácia

HARASIMOVÁ, S. Řízení image města. Societas et iurisprudentia [online]. 2014, roč. 2, č. 4, s. 111-124 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2014-04/rizeni-image-mesta/.