Európske právo v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 710 kB

Peter Rohaľ

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 4 • strany 187-206 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Od pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii sa právo Európskej únie malo stať súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Uvedená skutočnosť viedla k nášmu rozhodnutiu skúmať rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky z pohľadu vplyvu práva Európskej únie. Príspevok analyzuje činnosť a vybrané rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, pričom v závere sumarizuje, ako sa s nimi Ústavný súd Slovenskej republiky vysporadúva. Na záver upriamujeme našu pozornosť na aktuálny návrh, ktorý bude predmetom rozhodovania na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: Právo Európskej únie; Súdny dvor Európskej únie; Ústavný súd; transpozícia smerníc; prejudiciálna otázka; prednosť práva Európskej únie; Slovenská republika.

URL: https://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/04/SEI-2017-04-Studies-Rohal-Peter.pdf

Bibliografická citácia

ROHAĽ, P. Európske právo v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 4, s. 187-206 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-04/europske-pravo-v-rozhodnutiach-ustavneho-sudu-slovenskej-republiky/.