Norimberské zákony

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2013-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2013
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 773 kB

Daniel Krošlák

In: Societas et iurisprudentia • 2013 • ročník 1 • číslo 1 • strany 175-190 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Štúdia približuje ideovú a legislatívnu genézu protižidovského zákonodarstva v období Tretej ríše. Za právny základ diskriminácie Židov bývajú považované tzv. norimberské zákony, t.j. zákon o ríšskom občianstve a zákon na ochranu nemeckej krvi a nemeckej cti, ktoré boli prijaté 15. septembra 1935 na celoštátnom zjazde NSDAP v Norimbergu. Autor sa bližšie zaoberá otázkou vzniku ich textu, ich obsahom, ako aj vybranými vykonávacími predpismi, ktoré k nim boli v nasledujúcich rokoch prijaté.

Kľúčové slová: Norimberské zákony; protižidovské zákonodarstvo; Adolf Hitler; Židia; Tretia ríša; Nemecko.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2013/01/SEI-2013-01-Studies-Kroslak-Daniel.pdf

Bibliografická citácia

KROŠLÁK, D. Norimberské zákony. Societas et iurisprudentia [online]. 2013, roč. 1, č. 1, s. 175-190 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2013-01/norimberske-zakony/.