Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v slovenských podnikoch

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2015-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 6. 2015
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 660 kB

Natália Matkovčíková

In: Societas et iurisprudentia • 2015 • ročník 3 • číslo 2 • strany 120-127 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Predložený príspevok sa zaoberá problematikou politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v malých a stredných podnikoch na Slovensku. Politika BOZP je dôležitým nástrojom na podporu trvalého zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku. Zaistenie a neustály rozvoj BOZP je dôležitým faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti. Príspevok predstavuje výstup riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0053/12 s názvom Personálny marketing a personálny manažment v malých a stredných podnikoch v kontexte hospodárskych zmien.

Kľúčové slová: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP); politika BOZP; stratégia politiky BOZP; dokument politiky BOZP; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/02/SEI-2015-02-Studies-Matkovcikova-Natalia.pdf

Bibliografická citácia

MATKOVČÍKOVÁ, N. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v slovenských podnikoch. Societas et iurisprudentia [online]. 2015, roč. 3, č. 2, s. 120-127 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2015-02/politika-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-v-slovenskych-podnikoch/.