Cielené sankcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 921 kB

Kristián Blaškovič

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 1 • strany 62-103 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Štúdia sa venuje cieleným sankciám Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Hoci sú pomerne často aplikované (určite častejšie ako donútenie s použitím ozbrojenej sily), predsa im je v domácich publikáciách venovaná výrazne menšia pozornosť. Preto je účelom predloženého vedeckého príspevku ponúknuť aspoň základný prehľad tohto typu kolektívnych sankcií, a to v záujme zaplnenia vzniknutej medzery. Zakladá sa na opise klasických foriem sankcií a predstavení humanitárnych problémov spojených s ich aplikovaním, ktoré dláždili cestu cieleným sankciám. Nasleduje porovnanie klasických a cielených sankcií. Popri právnej charakteristike bola hlavnou výskumnou metódou použitou v tomto príspevku komparatívna analýza uvedených dvoch typov sankcií. V závere je venovaná pozornosť efektivite cielených sankcií, pričom však štúdia neponúka žiadnu jednoznačnú odpoveď na túto špecifickú a veľmi zložitú otázku.

Kľúčové slová: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov; sankcie; cielené sankcie; efektivita.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/01/SEI-2016-01-Studies-Blaskovic-Kristian.pdf

Bibliografická citácia

BLAŠKOVIČ, K. Cielené sankcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 1, s. 62-103 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-01/cielene-sankcie-bezpecnostnej-rady-organizacie-spojenych-narodov/.