Darovacia zmluva – návrh právnej úpravy

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 3. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 728 kB

Monika Jurčová

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 1 • strany 42-61 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Vzhľadom na stručnú a nevyhovujúcu úpravu darovacej zmluvy v slovenskom Občianskom zákonníku je nevyhnutné pripraviť nové znenie ustanovení o darovaní, ktoré budú zohľadňovať požiadavky právnej praxe. Autorka poukazuje na nedostatky súčasnej úpravy najmä odkazom na relevantnú literatúru. V samotnom texte sa koncentruje najmä na predstavenie princípov, ktoré považuje za rozhodujúce pri práci na novej právnej úprave, predstavuje návrh ustanovení, ktorý by mohol byť predmetom diskusie, a vysvetľuje modifikácie darovania ako bezodplatnej zmluvy vo vzťahu k všeobecnej úprave záväzkového a zmluvného práva. Osobitná pozornosť je venovaná možnosti odvolania darovania a hmotnej núdzi obdarovaného.

Kľúčové slová: Darovacia zmluva; návrh novej právnej úpravy; princípy darovania; odvolanie darovania; modifikácie darovania; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/01/SEI-2016-01-Studies-Jurcova-Monika.pdf

Bibliografická citácia

JURČOVÁ, M. Darovacia zmluva – návrh právnej úpravy. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 1, s. 42-61 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-01/darovacia-zmluva-navrh-pravnej-upravy/.