Za posílení práv pojištěnců českého důchodového pojištění s přihlédnutím k rozvoji hardwarového a softwarového vybavení nositele pojištění

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2016-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2016
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 645 kB

Martin Štefko

In: Societas et iurisprudentia • 2016 • ročník 4 • číslo 4 • strany 77-90 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Český nositel důchodového pojištění se průběžně snaží o posílení proklientského přístupu. Zlepšené programové i hardwarové vybavení České správy sociálního zabezpečení však nevede k adekvátnímu posílení práv pojištěnců českého systému důchodového pojištění. Český systém tak stále upřednostňuje svou stabilitu na úkor transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti.

Klíčová slova: Důchodové pojištění; informativní osobní list důchodového pojištění; důchodová práva; Česká republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2016/04/SEI-2016-04-Studies-Stefko-Martin.pdf

Bibliografická citácia

ŠTEFKO, M. Za posílení práv pojištěnců českého důchodového pojištění s přihlédnutím k rozvoji hardwarového a softwarového vybavení nositele pojištění. Societas et iurisprudentia [online]. 2016, roč. 4, č. 4, s. 77-90 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2016-04/za-posileni-prav-pojistencu-ceskeho-duchodoveho-pojisteni-s-prihlednutim-k-rozvoji-hardwaroveho-a-softwaroveho-vybaveni-nositele-pojisteni/.