Právní úprava mobbingu ve veřejné správě ve Španělsku

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 706 kB

Eva Šimečková

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 1 • strany 64-79 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Španělský právní řád neupravuje v žádném (obecném) zákoně výslovnou ochranu zaměstnanců před mobbingem, výjimkou je pouze oblast veřejné správy. Násilí na pracovišti porušuje základní práva a svobody zakotvené v ústavě, zejména právo na rovné zacházení a právo na lidskou důstojnost. Oblast veřejné správy je upravena Zákonem č. 7/2007 o základním statutu zaměstnance veřejné správy, který určil, že morální obtěžování (mobbing) je kárným proviněním. Procesní postup při řešení obtěžování ve veřejné správě upravuje vyhláška, která stanovuje konkrétní jednání a postupy, s cílem předejít obtěžování na pracovišti v oblasti veřejné správy, a také postupy a sankce pro případy, kdy k němu dojde.

Klíčová slova: Násilí na pracovišti; mobbing; rovné zacházení; diskriminace; právo na lidskou důstojnost; veřejná správa; kárné provinění; sankce; prevence; řešení konfliktů; správní soudnictví; Španělsko.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/01/SEI-2017-01-Studies-Simeckova-Eva.pdf

Bibliografická citácia

ŠIMEČKOVÁ, E. Právní úprava mobbingu ve veřejné správě ve Španělsku. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 1, s. 64-79 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-01/pravni-uprava-mobbingu-ve-verejne-sprave-ve-spanelsku/.