Vládní politika boje s korupcí a její dopad na subjekty působící ve veřejné správě

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2017-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2017
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 729 kB

Marie Sciskalová – Soňa Harasimová

In: Societas et iurisprudentia • 2017 • ročník 5 • číslo 2 • strany 126-141 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na implementaci vládní politiky boje s korupcí na nejnižší úrovni státní správy a místní samosprávy. Východiskem pro teoretickou část je analýza vládních dokumentů, především Akčních plánů pro boj s korupcí pro vybraná léta. Důležitý bod v boji s korupcí tvoří kromě vzdělávání úředníků ve služebním poměru a úředníků samosprávných celků také oblast prevence, zamezení plýtvání veřejnými prostředky a posílení kontroly v oblasti veřejné správy. Cílem aplikovaného dotazníkového šetření je zjistit, jak úředníci vnímají korupci a korupční jednání s ohledem na vládní strategii informovanosti v této oblasti. Dílčím cílem empirického šetření je uplatnění etického kodexu na pracovišti a transparentního a otevřeného přístupu k informacím. V praxi se zejména jedná o využití Národního katalogu otevřených dat, který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.

Klíčová slova: Úředník; etický kodex; transparentní přístup k informacím; hospodárné nakládání s majetkem státu a obce; podplácení; korupce; korupční jednání; vzdělávání úředníků; dotazníkové šetření; Česká republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2017/02/SEI-2017-02-Studies-Sciskalova-Marie-Harasimova-Sona.pdf

Bibliografická citácia

SCISKALOVÁ, M. a S. HARASIMOVÁ. Vládní politika boje s korupcí a její dopad na subjekty působící ve veřejné správě. Societas et iurisprudentia [online]. 2017, roč. 5, č. 2, s. 126-141 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2017-02/vladni-politika-boje-s-korupci-a-jeji-dopad-na-subjekty-pusobici-ve-verejne-sprave/.