K pracovněprávní úpravě kontroly a sledování zaměstnanců v České republice

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2018-01
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 3. 2018
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 760 kB

Jakub Morávek

In: Societas et iurisprudentia • 2018 • ročník 6 • číslo 1 • strany 71-96 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na právní úpravu sledování a kontroly zaměstnanců v právním řádu České republiky. Konkrétně, komentářovou formou pojednává o obsahu ustanovení § 316 odst. 1 až 3 Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“), dle kterého: Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky, ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Klíčová slova: Pracovní právo; lidská práva; ochrana osobních údajů; kontrola zaměstnance; sledování zaměstnance; Česká republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/01/SEI-2018-01-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. K pracovněprávní úpravě kontroly a sledování zaměstnanců v České republice. Societas et iurisprudentia [online]. 2018, roč. 6, č. 1, s. 71-96 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2018-01/k-pracovnepravni-uprave-kontroly-a-sledovani-zamestnancu-v-ceske-republice/.