Telepráca ako forma organizácie práce

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2019-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2019
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 663 kB

Silvia Treľová

In: Societas et iurisprudentia • 2019 • ročník 7 • číslo 3 • strany 92-104 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Možnosť výkonu telepráce je založená na zmluvnom základe. Tento flexibilný model práce má svoje výhody a práca vykonávaná touto formou sa vyznačuje efektívnosťou. Trend pracovať z domu sa zvyšuje; týka sa rôznych kategórií zamestnancov a stále sa rozširuje na ďalšie profesie. Autorka vo svojom príspevku približuje právny aspekt vymedzenia pojmu telepráca a poukazuje na problémy súčasnej aplikačnej praxe.

Kľúčové slová: Pracovné právo; Zákonník práce; telepráca; informačné a komunikačné technológie; pracovný čas; Slovenská republika.

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2019/03/SEI-2019-03-Studies-Trelova-Silvia.pdf

Bibliografická citácia

TREĽOVÁ, S. Telepráca ako forma organizácie práce. Societas et iurisprudentia [online]. 2019, roč. 7, č. 3, s. 92-104 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/archiv/cislo-2019-03/telepraca-ako-forma-organizacie-prace/.