Sociálna politika zamestnávateľa a nové benefity pre zamestnancov

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2020-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 31. 12. 2020
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 678 kB

Helena Barancová

In: Societas et iurisprudentia • 2020 • ročník 8 • číslo 4 • strany 21-35 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: V posledných rokoch ešte pred vypuknutím koronakrízy zamestnávatelia zavádzali do praxe nové druhy benefitov pre zamestnancov. Nové benefity mali zvýšiť stimuláciu zamestnancov. Niektoré z benefitov stratili v čase koronakrízy na aktuálnosti, iné pretrvávajú aj do budúcnosti. Nové benefity pre zamestnancov zamestnávatelia dojednávajú v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, ale aj vo svojich vnútorných predpisoch. Nie všetky benefity obvykle dojednávané ako náhodilé obsahové náležitosti pracovnej zmluvy sú v súlade so zákonom. Niektoré z benefitov pre zamestnancov môžu však zamestnávatelia zamestnancom poskytovať i na základe súčasnej pracovnoprávnej úpravy.

Kľúčové slová: Pracovné právo; pracovná zmluva; kolektívna zmluva; nové benefity pre zamestnanca; firemné dobrovoľníctvo; vnútorný predpis zamestnávateľa; Slovenská republika.

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/21-35

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Barancova-Helena.pdf

Bibliografická citácia

BARANCOVÁ, H. Sociálna politika zamestnávateľa a nové benefity pre zamestnancov. Societas et iurisprudentia [online]. 2020, roč. 8, č. 4, s. 21-35 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/21-35.