Samovražda a asistovaná samovražda v trestnom a kánonickom práve

Štefan Zeman

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2021-03
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 30. 9. 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 949 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2021 • ročník 9 • číslo 3 • strany 37-77 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou samovraždy a asistovanej samovraždy, predovšetkým jej etickým, trestnoprávnym a kánonickoprávnym hodnotením. Autor v prvej kapitole vysvetľuje, čo je potrebné vnímať pod týmito pojmami a v čom sa líšia od eutanázie, ponúka aktuálne štatistiky samovrážd v Slovenskej republike a rozoberá základné typy samovrážd, hodnotí otázku práva na život z etického hľadiska a podrobuje kritike pojem „právo na smrť“, pričom prichádza k záveru, že prípadná legalizácia asistovanej samovraždy a eutanázie by mala ďalekosiahle negatívne konzekvencie. V druhej kapitole príspevku vychádza z ústavnoprávnych garancií práva na život, čo podopiera aj medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v tejto oblasti. Následne ponúka trestnoprávnu analýzu samovraždy a asistovanej samovraždy v právnom poriadku Slovenskej republiky. V poslednej, tretej kapitole autor napokon rozoberá predmetnú problematiku z pohľadu náuky, práva a praxe Katolíckej cirkvi.

Kľúčové slová: Trestné právo; kánonické právo; samovražda; asistovaná samovražda; eutanázia; právo na život; ľudská dôstojnosť; Európsky súd pre ľudské práva; Trestný zákon; trestný čin účasti na samovražde; Magistérium Cirkvi; Kódex kánonického práva; ťažký hriech; Slovenská republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-7637-2618

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/37-77

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2021/03/SEI-2021-03-Studies-Zeman-Stefan.pdf

Bibliografická citácia

ZEMAN, Š. Samovražda a asistovaná samovražda v trestnom a kánonickom práve. Societas et iurisprudentia [online]. 2021, roč. 9, č. 3, s. 37-77 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2021/9/3/37-77.