Ohlédnutí se za pracovněprávní legislativou a judikaturou (zejména) pandemických let

Jakub Morávek

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-02
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 30. 6. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 823 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 2 • strany 19-50 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Předložený příspěvek nabízí pohled na nejzásadnější změny české pracovněprávní legislativy v době pandemie, stejně tak jako poukazuje na to, jaká legislativa, byť se tak s ohledem na evropské předpisy stát mělo, přijata nebyla. Vedle toho je zde odkazováno na několik rozhodnutí vysokých soudů České republiky z (převážně) pandemických let, která se podstatně dotýkají pracovněprávních vztahů, interpretace a aplikace (zejména, avšak nejen) pracovněprávních předpisů.

Klíčová slova: Pracovní právo; právo Evropské unie; pracovněprávní legislativa; pracovněprávní judikatura; novela Zákoníku práce; pandemie COVID-19; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-4261-0432

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/19-50

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SEI-2022-02-Studies-Moravek-Jakub.pdf

Bibliografická citácia

MORÁVEK, J. Ohlédnutí se za pracovněprávní legislativou a judikaturou (zejména) pandemických let. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 2, s. 19-50 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/2/19-50.