Příspěvek na bydlení: nové podmínky nároku a rozhodování o jeho přiznání s reflexí judikatury správních soudů

Gabriela Halířová

Úplný text príspevku

Vydanie vedeckého časopisu číslo 2022-04
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: časopis
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: čeština
  • Publikované: 31. 12. 2022
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 661 kB

In: Societas et iurisprudentia • 2022 • ročník 10 • číslo 4 • strany 55-70 • ISSN 1339-5467

Abstrakt: Příspěvek se věnuje jedné ze stěžejních dávek státní sociální podpory v České republice, příspěvku na bydlení. Od roku 2022 byl rozšířen okruh osob, které mají na příspěvek nárok, a upravena pravidla vzniku nároku v souvislosti s růstem cen energií. Cílem studie je analyzovat nové podmínky nároku na příspěvek na bydlení a jednotlivé fáze řízení o přiznání příspěvku (zahájení řízení, náležitosti žádosti, formy rozhodování o příspěvku, možnosti přezkumu jednotlivých forem rozhodnutí). Jednotlivé aspekty příspěvku na bydlení a rozhodování (řízení) o jeho přiznání jsou pak přiblíženy na vybraných rozhodnutích českých správních soudů.

Klíčová slova: Právo sociálního zabezpečení; příspěvek na bydlení; náklady na bydlení; jiné formy bydlení; úřad práce; správní řízení; písemné oznámení; námitky; rozhodnutí správních soudů; Česká republika.

ORCID: ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-2284-594X

DOI: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/55-70

URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/04/SEI-2022-04-Studies-Halirova-Gabriela.pdf

Bibliografická citácia

HALÍŘOVÁ, G. Příspěvek na bydlení: nové podmínky nároku a rozhodování o jeho přiznání s reflexí judikatury správních soudů. Societas et iurisprudentia [online]. 2022, roč. 10, č. 4, s. 55-70 [cit. 2020-01-01]. ISSN 1339-5467. Dostupné na: https://doi.org/10.31262/1339-5467/2022/10/4/55-70.